B&T
B&T

Sportservice Groep

Sportservice Groep is een onafhankelijke stichting die partijen verbindt op het gebied van sportgezondheid en welzijn. Met een actieve en sportieve leefstijl wil Sportservice Groep de gezondheid en vitaliteit vergroten, zodat zij langer en beter participeert in de maatschappij. Vitaler door bewegen met sport en bewegen als middel. 

Wat doen wij?

  • Sportservice Groep is een non-profit stichting, die als onafhankelijk platform verbinding legt tussen partijen voor een vitaler Vechtdal met sport en bewegen als middel;
  • Sportservice Groep is een platform voor verbinden van kennis en kunde op het gebied van sport en bewegen, faciliteiten/accommodaties en technische oplossingen;
  • Sportservice Groep organiseert activiteiten voor het onderwijs: tijdens de gymles, tijdens vrije dagen/vakanties en buitenschoolse activiteiten;
  • Sportservice Groep zet structurele bewegingsactiviteiten op voor doelgroepen in samenwerking met sportverenigingen, vakdocenten, combinatie-functionarissen en trainers;
  • Sportservice Groep verzorgt flexibel werkgeverschap voor kader: o.a. vakdocenten gym, CF en trainers;
  • Sportservice Groep kan de tussenpersoon zijn tussen doelgroepen, sportverenigingen en gemeente op het gebied van sport en beweging.