Lichtmast
Lichtmast

Sportclubs

Sportservice Groep biedt ondersteuning en advies aan sportverenigingen.

Wilt je een sportactiviteit organiseren? Sportservice Groep helpt je graag. Met lokale sportaanbieders, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen wordt een samenwerkingsverband gecreëerd.

De samenwerking bestaat uit:
• het uitwisselen van beleid en ervaringen;
• inzet van trainers en stagiaires;
• het ontwikkelen van gezamenlijke slagkracht;
• ervaringen uitwisselen met de WMO-gebiedsteams.
Door ook met WMO-gebiedsteams samen te werken, kan de leefbaarheid in de buurt worden vergroot. Sportservice Groep vindt het belangrijk dat de eigen identiteit van de vereniging behouden blijft. De samenwerking is dan ook gericht op de inzet van vrijwilligers, dusdanig dat de verenigingsvrijwilliger is geborgd.

Sportservice Groep organiseert sportdagen, toernooien, teambuilding en netwerkbijeenkomsten. Ook kunnen subsidies worden aangevraagd voor de organisatie van evenementen.

Heeft jouw (sport)vereniging de behoefte om kennis te maken met de mogelijkheden, producten en diensten van Sportservice Groep? Neem dan contact met ons op.