VERENIGINGEN
VERENIGINGEN

Sportverenigingen

Sportservice Groep biedt ondersteuning en advies aan sportverenigingen.

Opleiden en leveren technisch kader

De meeste verenigingen draaien voornamelijk op vrijwilligers. Het in stand houden van de vereniging vraagt vaak veel tijd en energie van vrijwilligers en bestuurders. Vraag je je als club af hoe je nog meer kunt inspelen op de behoefte van jouw (potentiële) leden? En op welke manier jouw club bestaande leden langer kan behouden? Hoe je betrokkenen meer kunt binden en buurtbewoners naar je toe kunt trekken? Of op welke manier jouw club kan samenwerken met andere organisaties? Binnen nu en tien jaar komt er veel op verenigingsbesturen af. Krimp, vergrijzing, ontgroening en het vinden van nieuwe vrijwilligers. Het is belangrijk om hier goed op in te spelen met een ‘open’ houding. Want hoe zorg je ervoor dat je over tien jaar nog bestaat als vereniging? Sportservice Groep denkt graag met je mee.

Maatschappelijk verantwoord verenigen

Er wordt tegenwoordig steeds meer van een sportvereniging gevraagd. In het kader van gezondheid, sportieve opvang, welzijn/WMO en integratie. Hier liggen veel kansen voor de vereniging. Door in de regio samen op te trekken is er veel meer mogelijk. Sportservice Groep kan hierin een rol spelen.

Bestuurlijke vraagstukken en advies

Verenigingen kampen met teruglopende financiële middelen door afname van sponsoren en contributie-inkomsten. Daarnaast hebben verenigingen te maken met oplopende kosten. Door huurverhogingen, veroudering van de accommodatie en gestegen energietarieven. Een juiste exploitatie kan de positie van de vereniging structureel versterken. Sportservice Groep merkt dat de laatste jaren steeds meer verenigingen interesse krijgen in deze mogelijkheden.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voorbeelden uit de praktijk

Mart Evers, vakdocent Sportservice Groep:
''Sinds het begin van het schooljaar 2016/2017 ondersteun ik TSH bij het recreatief turnen voor de jongens. Mijn taak hierin is het voorbereiden en uitvoeren van verschillende uitdagende turnlessen in de turnhal. Ik ervaar dit werk als uitdagend en leuk. Het voorbereiden van verschillende turnlessen waarbij het leuk blijft voor de mindere en betere beweger vind ik het leukste aan dit werk. Uiteindelijk moet ik zorgen dat er meer jongens van de leeftijd 6 t/m 12 op turnen gaan. Gaande het jaar is de groep steeds groter geworden, hier haal ik veel voldoening uit.'' 

Jeroen Bouter, vakdocent Sportservice Groep:
''Naast mijn werkzaamheden als gymdocent op meerdere basisscholen in de gemeente Hardenberg geef ik vanaf september 2017 volleybaltrainingen bij volleybalvereniging Captains Kangoeroes Hardenberg. Ik verzorg trainingen, coach wedstrijden en behoud contacten met ouders en collega trainers. Daarnaast probeer ik als verenigingsondersteuner een netwerk op te bouwen tussen meerdere verenigingen in de regio om bijvoorbeeld te helpen bij nieuwe jonge leden of trainingsinhoud. Onlangs zijn er in Hardenberg en Gramsbergen volleybalclinics opgezet in het basisonderwijs voor alle groepen ter promotie van de verenigingen.''