Special Heroes

Iedereen kan een HELD zijn!

Special Heroes is een stimuleringsprogramma voor leerlingen in het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs in de leeftijd van 6 t/m 19 jaar. Dit programma laat leerlingen zien en vooral ervaren hoe leuk sport en bewegen kan zijn. Tijdens de praktijklessen wordt er een uitgebreid programma aangeboden, waarin de gewenste sporten fasegewijs worden aangeboden. Vanuit verschillende sportverenigingen worden trainers uitgenodigd om dit aanbod te verzorgen, ondersteund door vakdocenten. Het doel van deze lessen is om leerlingen zo enthousiast te maken, dat ze uiteindelijk lid worden van een sportvereniging.

In Hardenberg is ook de Professor Waterinkschool gestart met dit programma. Om het programma voor deze school tot een succes te maken wordt er samengewerkt met de gemeente Ommen-Hardenberg en Sportservice Groep.