INFO nieuw
INFO nieuw

Info

Sportservice Hardenberg verbindt partijen op het gebied van sport, gezondheid en welzijn. 

Onze missie

Met een actieve en sportieve leefstijl het welzijn, de gezondheid en vitaliteit van de mens vergroten, zodat zij langer en beter participeert in de maatschappij. Vitaler door bewegen.

Onze visie

Door toenemende vergrijzing en individualisering in de maatschappij, waarbij steeds minder middelen beschikbaar komen voor zorg en welzijn, ontstaat een vacuüm. Dit vacuüm wordt vergroot door een decentraliserende en gelijktijdig terugtrekkende overheid. Vitalere inwoners hebben minder zorg nodig en kunnen meer verantwoordelijkheid aan. Hierin is sport en beweging de stimulerende en bindende factor om voor de diverse doelgroepen tot meer maatschappelijke betrokkenheid te komen. Door het aanbieden en stimuleren van een structureel sport- en beweegaanbod, afgestemd op de behoefte, wordt de vitaliteit van de mens vergroot.