GymExtra

Plezier staat voorop bij GymExtra. Ons motto is dat kinderen bewegen leuk moeten vinden, voordat ze kunnen leren!

De deskundige leiding probeert altijd eerst aan te sluiten bij wat het kind wél kan. De activiteiten worden zo aangeboden dat kinderen vaak aan de beurt komen en op hun eigen niveau kunnen deelnemen. Het niveau van de kinderen wordt spelenderwijs verbeterd door activiteiten 'stapje voor stapje' moeilijker te maken. Als kinderen hun achterstand ten opzichte van leeftijdsgenoten hebben ingelopen, kunnen ze eventueel lid worden van een sportvereniging. In overleg met de lesgever kan gekeken worden welke sport passend is als een kind nog geen lid van een sportvereniging is.

Allerlei vormen van bewegen zoals springen, klimmen en klauteren, duikelen, gooien en vangen worden op speelse wijze aangeboden. De kinderen leren hun evenwicht bewaren en krijgen inzicht in ruimte, afstand en snelheid. Er is veel individuele aandacht. De deskundige leiding probeert de activiteiten stapje voor stapje moeilijker te maken. In de gymlessen zie je het zelfvertrouwen van de kinderen groeien. We zien het als een succes als onze deelnemers doorstromen naar reguliere sporten die bij hun past.

De ondersteunende lessen bewegingsonderwijs zijn bedoeld om leerlingen met meer zelfvertrouwen te laten bewegen in de reguliere les bewegingsonderwijs en hen handvaten te bieden voor de lessen bewegingsonderwijs. Een succesvol vervolg is dat kinderen gaan deelnemen aan (sport)activiteiten bij een (sport)vereniging.

We werken in kleine groepen van maximaal 8 kinderen. Hierbij gaan we in principe uit van een midden- en een bovenbouw groep vanwege de niveauverschillen: groep 3 t/m 5 wordt dus een groep en groep 6 t/m 8. Dit is wel afhankelijk van het aantal en de leeftijd van de deelnemers. Bij meer dan 8 deelnemers gaan we de groep splitsen.

De ondersteunende lessen bewegingsonderwijs worden Gym-Extra lessen genoemd en vinden, na de reguliere schooltijden, plaats op de Matrix in de wijk Marslanden te Hardenberg. Kinderen dienen hiervoor gymkleding mee te nemen en op tijd aanwezig te zijn. 

Opgeven voor GymExtra kan via opgave.