Aanbod Sportservice Groep 2019/2020

Sportservice Groep verzorgt gymlessen in het onderwijs en hebben gemerkt dat de inzet van de vakdocenten gewaardeerd wordt en als een meerwaarde wordt gezien binnen het primair onderwijs. Hieronder geven wij de mogelijkheid om uw school aan te melden voor het aanbod van Sportservice Groep voor 2019/2020. Indien de gevraagde uren niet alleen voor gymlessen worden ingezet, is het mogelijk gebruik te maken van het overig sportaanbod (zie 'sportaanbod' in het onderstaande formulier).

Het blijkt dat de vraag naar vakdocenten gym is toegenomen, zoveel zelfs dat Sportservice Groep het afgelopen seizoen niet elke vraag heeft kunnen beantwoorden. Dat is natuurlijk hartstikke goed, echter met het oog op de toekomst zal Sportservice Groep ook rekening moeten houden dat het aanbod met vakdocenten gym, en dan met name HBO-ers, kleiner zal zijn. Op bestuurlijk niveau wordt gesproken over Integrale Kind Centra’s (IKC’s). Aangezien Sportservice Groep ook bij diverse kinderopvangorganisaties sportBSO aanbiedt, bestaat hier ook de mogelijkheid om (slim) samen te werken.  

Aanbod Sportservice Groep 2019/2020

GYMLESSEN
Wij verzorgen gymlessen door professionele vakdocenten gym. 

GYM EXTRA
Op enkele scholen verzorgen wij Gym Extra. Dit betreffen extra gymlessen voor kinderen die motorisch minder vaardig zijn. 

PLEINSPELEN/TSO
Op enkele scholen verzorgen wij pleinspelen. Dit kan als tussenschoolse opvang (TSO) en/of als pleinspel zijn. Bijvoorbeeld tijdens de pauzes. 

SPORTDAGEN/KONINGSSPELEN
De vraag naar de organisatie van Koningsspelen en sportdagen is de afgelopen jaren toegenomen en onze intentie is om, indien gewenst, dit ook de komende jaren te faciliteren. 

SCHOOLZWEMMEN
Het schoolzwemmen kan bestaan uit veilig en onderhoudend zwemmen voor gediplomeerde kinderen alsmede uit diplomazwemmen voor beginners.       

KANT EN KLAAR PAKKET (KEK)
In het geval van ziekte, studiedagen o.i.d. bieden wij een KEK-pakket aan. Dit pakket kan bestaan uit (een combinatie van) voornoemd aanbod of andere activiteiten zoals bijvoorbeeld outdooractiviteiten, sport- en spel alsmede muziek of dans.